Kotikunta

Rääkkylä

Pohjois-Karjalalassa sijaitsevan 2 100 asukkaan Rääkkylä on Suomen pienimpiä kuntia.

Hae palvelut

Rääkkylälle 460 000 euroa koronatukea

Kun summa jaetaan tasan rääkkyläläisille, tukea tulee 211 euroa asukasta kohden. Tuki on Suomen pienimpiä ja jää paljon alle Suomen keskiarvon, joka on 266 euroa asukasta kohden. Tukisumma kohentaa merkittävästi Rääkkylän taloutta. Jos sama raha kerättäisiin kunnallisverolla, sitä pitäisi nostaa ensi vuonna noin 2,1 prosenttiyksikköä eli senttiä.

Valtio on jaellut lisätalousarvioissaan keväästä alkaen koronatukea kunnille runsaskätisesti ja summamutikassa. Jakoperusteet ovat olleet yksinkertaisia. Valtaosa tuesta on jaettu kerätyn kunnallisveron perusteella. Tukeen ovat vaikuttaneet myös kunnan asukasmäärä ja asukkaiden ikärakenne. Alle 18-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrät ovat kasvattaneet tukipottia. Yhteensä kunnille on maksettu suoria tukia 1500 miljoonaa euroa ja lisäksi sairaanhoitopiirit ovat saaneet noin 600 miljoonaa euroa.

Koronaan sairastuneiden määrä ei ole vaikuttanut kunnan saamaan tukeen. Tämä on ymmärrettävää, sillä koronarajoitukset ovat koskeneet kaikkia kuntia ja koronaan ovat valmistautuneet myös ne kunnat, jotka ovat säästyneet taudilta. Hengityssuojaimia ja muita suojavarusteita on hankittu, hoitokoteja eristetty, terveyskeskusten vastaanottotilat on suunniteltu uudelleen tartuntojen välttämiseksi, kouluissa on ollut etäopetusta ja päiväkodit ovat olleet kiinni.

Marraskuussa julkaistussa lisätalousarviossa otettiin ensimmäisen kerran huomioon todellisia koronakustannuksia, kun yhtenä jakoperusteena oli kunnan maksamien koronatestien lukumäärä. Testitukea oli kertynyt Rääkkylälle marraskuun alkupuolella 112 000 euroa. Ensi vuonna tukea pyritään jakamaan enemmän kustannusperusteisesti.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   209 €  Pertunmaa  359 000€
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   211 €  Rääkkylä  460 000€
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   213 €  Polvijärvi  920 000€
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   224 €  Tohmajärvi  1 010 000€
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   224 €  Enonkoski  315 000€
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   226 €  Kitee  2 340 000€
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   231 €  Outokumpu  1 570 000€
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   234 €  Joensuu  18 000 000€
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   241 €  Liperi  2 930 000€
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   241 €  Mikkeli  13 000 000€
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   243 €  Lappeenranta  17 700 000€
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   248 €  Kontiolahti  3 700 000€
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   249 €  Savonlinna  8 400 000€
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   253 €  Kuopio  30 000 000€
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  266 € Suomi  1472 000 000€
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   300 €  Helsinki  194 000 000€
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   390 €  Kauniainen  3 750 000€


Palkin pituus kuvaa kunnan saamaa koronatukea asukasta kohden. Oikeanpuolimmainen luku on kunnan saama kokonaistuki. Eniten tukea on saanut Kauniainen, 390 euroa asukasta kohden ja pienimmällä tuella joutuu selviämään Pertunmaa, jolle tukea tuli vain 209 euroa asukasta kohden.

Isoille kaupungeille tukea on tullut runsaasti yli keskiarvon ja pienet maalaispaikkakunnat ovat saaneet tyytyä keskiarvoa pienempiin tukiin.

Koronatuen suuruus ja jakoperusteet ihmetyttävät

Tuen tarkoituksena lienee korvata kunnille koronan torjunnasta aiheutuvat ylimääräiset kulut. Minkäänlaista kuntakohtaista selvitystä ylimääräisistä kuluista ei liene tehty, vaan tukea on jaettu kunnille eniten verokertymän perusteella. Korkeista verotuloista nauttivat rikkaat kunnat ovat saaneet eniten tukea. Köyhät maalaiskunnat, joissa eläkeläisten veronmaksukyky ja verokertymä on pieni, ovat saaneet vähiten tukea.

Toinen tarkoitus lienee korvata kunnille vähentyneet verotulot, kun korona on lisännyt työttömyyttä.

Sekä verokertymän perusteella että koronan kulukorvauksina tarkasteltuna tuen jakaminen näyttää omituiselta.

Verrataan Kuusamoa ja Kauniaista. Kuusamossa on noin 15 000 asukasta ja Kauniaisissa on noin 10 000 asukasta. Kuusamo sai tukea 247 euroa asukasta kohden, Kauniaisiin tukea tuli 390 euroa asukasta kohden. Kauniainen sai siis yli puolitoista kertaa enemmän tukea kuin Kuusamo.

Kuusamossa työttömyys on noussut ja verotulot ovat laskeneet rajusti Rukan talvimatkailun loppumiseen. Työttömyysprosentti nousi enimmillään lähes 30 prosenttiin, kun mukaan lasketaan työttömien työnhakijoiden lisäksi lomautetut. Kauniaisissa työttömien ja lomautettujen määrä kasvoi paljon maltillisemmin kuin Kuusamossa. Työttömien ja lomautettujen määrä jäi reilusti alle kahdenkymmenen prosentin.

Kauniaisissa on todettu 70 tartuntaa ja Kuusamossa 14 tartuntaa. Kuntien välillä ei voi olla kovin suurta eroa koronapotilaiden testauksen, jäljittämisen ja hoidon kustannuksissa. Pakko on kysyä, onko suomalaisia kohdeltu tasa-arvoisesti tukieurojen jaossa.

Koko Suomessa tuki on 266 euroa asukasta kohden. Keskiarvoa enemmän ovat saaneet Etelä-Suomen suuret kaupungit ja kunnat. Keskiarvoa pienemmälle ovat jääneet Pohjois- ja Itä-Suomen pienet kunnat. Tämä näkyy hyvin, kun verrataan tuen määrää Helsingin ja Joensuun ympäristöissä. Helsinki ja kaikki lähikunnat ovat saaneet tukea reilusti yli keskiarvon. Joensuu ja kaikki lähikunnat ovat jääneet Suomen keskiarvon alapuolelle.

Lähde: Valtioneuvoston tiedote, liitteenä koronatuet -taulukko

Pauli Savolainen 5.12.2020

Ilmoita Rääkkylän puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta

Rääkkyläläiset starttasivat seitsemäntoista uutta autoa viime vuonna.

Fossiiliset voimanlähteet pitivät pintansa, sillä yksikään auto ei käyttänyt sähköä voimanlähteenä.

Rääkkylässä 340 asukasta vähemmän kymmenen vuoden kuluttua?

Tilastokeskus ennustaa väestökatoa lähes kaikkiin kuntiin tulevina vuosikymmeninä.

Rääkkylässä työttömyys vähentynyt vuodessa 3,1 prosenttiyksikköä

Rääkkylässä työttömyys on vähentynyt keskimääräistä enemmän viimeisen vuoden kuluessa.

Etukäteisvalintaa Rääkkylässä

Rääkkylässä äänestettiin ahkerasti ennakkoon.

Rääkkylän nuorimmat asukkaat löytyvät Rasivaaran alueelta.

Väestön keski-ikä vaihtelee postinumeroalueittain yllättävästi.

Ilmoita Rääkkylän puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta
 © 2016-2021 Sompsa Oy 
   ps@ sompsa.fi
"